مصورسازان چارسوق چهارشنبه 10 آبان 1396 10:29 ق.ظ نظرات ()

اگر کسی به شما فرصتی عالی پیشنهاد می دهد ولی مطمئن نیستید که از پسش برآیید، آن را قبول کنید.

بعدا یاد می گیرید چگونه انجامش دهید.

 

ریچارد برانسون