مصورسازان چارسوق چهارشنبه 24 آبان 1396 10:46 ق.ظ نظرات ()

انسان تنها می تواند آن باشد که خود را چنان بیند، و تنها می تواند به جایی برسد که خود را در آنجا ببیند.