انسان بهتری بودن در صدر می باشد، لاغری، ورزش کردن، پس انداز و سلامتی اولویت های بعدی بودند.