هدف‌های بزرگ ، مانند " دویدن " هستند!
برای رسیدن به هدف‌های بزرگ
باید تلاش‌های كوچك را جدی گرفت.
برای دویدن ، ابتدا باید راه رفت
سپس قدم‌ها را تند كرد
و بعد دویدن را رقم زد. 
دویدنِ ناگهانی و بدون مقدمه
هر كس  را از نفس می‌اندازد...
آرام آرام پیش بروید تا مدارتان تغییر کند
از هر مرحله لذت ببرید
و هماهنگ با خلقت هستی باشید.