حسادت، عصبانیت و تنفر ما را ترک نخواهند کرد،
پس باید یاد بگیریم تا چگونه با آن‌ها دوست باشیم!
و این ما باشیم که کنترلشان می‌کنیم، نه آن‌ها ما را