مصورسازان چارسوق دوشنبه 16 بهمن 1396 12:11 ب.ظ نظرات ()
اشتباه می کنند بعضی ها که اشتباه نمی کنند!
 باید راه افتاد مثل رودها 
که بعضی به دریا می رسند 
بعضی هم نمی رسند
رفتن هیچ ربطی به رسیدن ندارد