مصورسازان چارسوق یکشنبه 29 بهمن 1396 10:36 ق.ظ نظرات ()
سال های  زیادی باید بگذرد روزها و شب های  زیادی باید بگذرد تا متوجه شویم هیچ  آدمی مسئول پُر كردن كمبودها و حفره های احساسی ما نیست!
سال های  زیادی باید بگذرد و از مسیرهای زیادی باید عبور کنیم تا آدم های امنی شویم و آدم های  امنی را پیدا کنیم. 
از هیچ مسیر و انتخاب و تصمیمی در گذشته مان پشیمان نباشیم. تمامِ این سال ها درست بوده است تا ما به امروز برسیم. 
به این لحظه و به این دیدگاه. سال های  زیادی باید بگذرد  تا خودمان را بیابیم در تمام آشفتگی هایی که تجربه کرده ایم. 
گذشته ی ما همیشه گران بهاترین بخشِ امروز ماست. سرزنشش نکنیم.
پونه مقیمی