مصورسازان چارسوق پنجشنبه 3 اسفند 1396 10:36 ق.ظ نظرات ()

بزرگترین خردمندی آن است كه لذت بردن از حال را بالاترین مقصود زندگی قرار دهیم،
 زیرا این تنها واقعیت هستی است و جز این همه بازی فكر و اندیشه است.