مصورسازان چارسوق پنجشنبه 24 اسفند 1396 10:57 ق.ظ نظرات ()
جاده زندگی پیچ و خم های بسیاری دارد و هیچ دو مسیری یکسان نیستند.
ولی درسهای ما از خود سفر زندگی می آیند نه مقصدهایی که به آن میرسیم.