چارسوق سوق اول: تحقیقات بازار سوق دوم: آموزش بازاریابی و بازی های مدیریتی سوق سوم: مدیریت اطلاعات بازاریابی و هوش تجاری سوق چهارم:سرویس های بازاریابی http://sdibaji.mihanblog.com 2020-02-23T21:27:47+01:00 text/html 2018-03-17T06:58:44+01:00 sdibaji.mihanblog.com مصورسازان چارسوق تلاش http://sdibaji.mihanblog.com/post/752 <div><font size="2">هر روز صبح در آفریقا آهویی از خواب بیدار می‌شود که می‌داند باید از شیر تندتر بدود و گرنه طعمه او می‌شود</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">&nbsp;و شیری که می‌داند باید از آهو تندتر بدود و گرنه از گرسنگی خواهد مُرد.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">&nbsp;مهم نیست شیر باشی یا آهو،&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">مهم این است که با طلوع آفتاب با تمام توان شروع به دویدن کنی.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">#نلسون_ماندلا&nbsp;</font></div> text/html 2018-03-15T06:27:34+01:00 sdibaji.mihanblog.com مصورسازان چارسوق جاده زندگی http://sdibaji.mihanblog.com/post/751 <div><font size="4">جاده زندگی پیچ و خم های بسیاری دارد و هیچ دو مسیری یکسان نیستند. <br>ولی درسهای ما از خود سفر زندگی می آیند نه مقصدهایی که به آن میرسیم.</font><br><br></div><div><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://persianblog.ir/upload/901ff673-6dea-4ba2-bb79-ae8501e7e329-1415629.jpg" alt=""></div> text/html 2018-03-14T05:55:39+01:00 sdibaji.mihanblog.com مصورسازان چارسوق ‌۲۴ فناوری جدید که چهره دنیا را از ۲۰۱۹ تا سال ۲۰۹۹ تغییر خواهد داد ! http://sdibaji.mihanblog.com/post/750 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://persianblog.ir/upload/b4370ae4-aa18-40a7-8a7b-65266a32f04c-9834181.jpg" alt=""> text/html 2018-03-13T06:30:30+01:00 sdibaji.mihanblog.com مصورسازان چارسوق من ازخودم شروع میکنم ! http://sdibaji.mihanblog.com/post/749 <div><font size="2">چند وقت پیش ملت با چوب و سنگ، سگ و گربه‌ها را می‌زدند؛&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">ولی الان می‌بینیم توی خیلی از کوچه‌ها برایشان کنار پیاده‌رو غذا می‌گذارند و كلی انجمن برای نگهداریشان ایجاد شده است.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">&nbsp;همین چند وقت پیش یکی موهایش عجیب بود، کلی حرفهای عجیب و غریب به او میزدیم ؛&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">ولی الان می‌گوییم دوست دارد این تیپی باشد مدل موهایش چه ضرری به من می‌رساند؟!</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">همین چند وقت پیش کسی کمربند ایمنی اش را پشت فرمان می‌بست مسخره‌اش می‌کردیم؛&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">ولی الان ماشین را روشن می‌کنیم و اول کمربندمان را می‌بندیم و می‌گوییم برای سلامتی‌مان واجب است!</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">همین چند وقت پیش وقتی خانمی متارکه می‌کرد به او بیوه می‌گفتیم و با حرف هایمان اذیتش می‌کردیم؛ ولی الان می‌گوییم حق انتخاب و ببین چی کشیده که جدا شده است! ...</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">&nbsp;همین چند وقت پیش تا همسایه‌مان مهمانی می‌گرفت زنگ می‌زدیم ۱۱۰؛&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">ولی الان می‌گوییم بگذار شاد باشند و به آنها می‌گوییم لطفا ساعت ۱۲ شب تعطیلش کنید و همسایه‌مان هم ۱۲ نشده تعطیل می‌کند!</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">&nbsp;همین چند وقت پیش هر چرت و پرت و خرافاتی می‌گفتند قبول می‌کردیم و به دیگران هم انتقالش می‌دادیم؛&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">ولی الان هر حرفی را که می‌شنویم سریع می‌گوییم منبع معتبرش را اعلام کن!</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">همین چند وقت پیش برای پرسپولیس و استقلال دست به یقه رفیق چند ساله‌مان می‌شدیم؛&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">ولی الان می‌گوییم چی به من و تو می‌رسد؟! بحث می‌کنیم و آخر سر هم عذرخواهی می‌کنیم!</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">&nbsp;همین چند وقت پیش کسی نظر مخالفی داشت غوغا به پا می‌کردیم؛&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">ولی الان می‌گوییم خب نظرش این است؛ هرکسی نظرش برای خودش محترم است!</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">&nbsp;تا چند وقت پیش روز جمعه یا تعطیلی همه پارک ها و پارک‌های جنگلی تبدیل می‌شدند به سفره‌ای از زباله‌های رنگارنگ؛&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">اما الان بیشتر مردم وقتی می‌خواهند بساطشان را جمع کنند آشغال‌هایشان را می‌ریزند در کیسه زباله و می‌گذارند تو سطل آشغال!</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">&nbsp;همین چند وقت پیش بچه‌دار که می‌شدیم پدربزرگ و مادر بزرگ سریع خواب می‌دیدند، یکی آمده تو خوابشان و گفته نام بچه را فلان بگذار و ما هم خوشحال می‌شدیم و می‌گذاشتیم.&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">ولی الان آن نام زیبای ایرانی که دلمان بخواهد را روی بچه‌مان می‌گذاریم!</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">&nbsp;همین چند وقت پیش فکر نمی‌کردیم بتوانیم ملت بافرهنگی باشیم. ولی می‌بینیم که آهسته‌آهسته داریم می‌شویم! و به اصل و سرشت و تمدن خودمان برمی‌گردیم!</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">&nbsp;و اینها همگی از نشانه‌های باسواد شدن اکثریت جامعه است. این یعنی رسیدن به سطح بالای #فرهنگ و شعور رفتاری.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">شاید هنوز خیلی راه مانده تا به‌طور کامل کامل بافرهنگ شویم ولی همینکه آغاز کردیم خیلی خوب است، خیلی خیلی هم خوب است!</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">مرتب نگوییم مردم فلان هستند!&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">&nbsp;مردم ایران یعنی من، یعنی تو!</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">&nbsp;تو مطالعه کن، رفتارهای اجتماعی نامناسبت را اصلاح کن و به من هم یاد بده که همین کار را بکنم، با مهربانی؛ نه با نگاه بالا به پایین و با لحنی که "تو بی‌فرهنگی و من باسواد و متمدن"</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">مطالعه کنیم و به هم کتاب هدیه بدهیم.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><div><font size="2">چند وقت پیش ملت با چوب و سنگ، سگ و گربه‌ها را می‌زدند؛&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">ولی الان می‌بینیم توی خیلی از کوچه‌ها برایشان کنار پیاده‌رو غذا می‌گذارند و كلی انجمن برای نگهداریشان ایجاد شده است.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">&nbsp;همین چند وقت پیش یکی موهایش عجیب بود، کلی حرفهای عجیب و غریب به او میزدیم ؛&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">ولی الان می‌گوییم دوست دارد این تیپی باشد مدل موهایش چه ضرری به من می‌رساند؟!</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">همین چند وقت پیش کسی کمربند ایمنی اش را پشت فرمان می‌بست مسخره‌اش می‌کردیم؛&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">ولی الان ماشین را روشن می‌کنیم و اول کمربندمان را می‌بندیم و می‌گوییم برای سلامتی‌مان واجب است!</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">همین چند وقت پیش وقتی خانمی متارکه می‌کرد به او بیوه می‌گفتیم و با حرف هایمان اذیتش می‌کردیم؛ ولی الان می‌گوییم حق انتخاب و ببین چی کشیده که جدا شده است! ...</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">&nbsp;همین چند وقت پیش تا همسایه‌مان مهمانی می‌گرفت زنگ می‌زدیم ۱۱۰؛&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">ولی الان می‌گوییم بگذار شاد باشند و به آنها می‌گوییم لطفا ساعت ۱۲ شب تعطیلش کنید و همسایه‌مان هم ۱۲ نشده تعطیل می‌کند!</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">&nbsp;همین چند وقت پیش هر چرت و پرت و خرافاتی می‌گفتند قبول می‌کردیم و به دیگران هم انتقالش می‌دادیم؛&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">ولی الان هر حرفی را که می‌شنویم سریع می‌گوییم منبع معتبرش را اعلام کن!</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">همین چند وقت پیش برای پرسپولیس و استقلال دست به یقه رفیق چند ساله‌مان می‌شدیم؛&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">ولی الان می‌گوییم چی به من و تو می‌رسد؟! بحث می‌کنیم و آخر سر هم عذرخواهی می‌کنیم!</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">&nbsp;همین چند وقت پیش کسی نظر مخالفی داشت غوغا به پا می‌کردیم؛&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">ولی الان می‌گوییم خب نظرش این است؛ هرکسی نظرش برای خودش محترم است!</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">&nbsp;تا چند وقت پیش روز جمعه یا تعطیلی همه پارک ها و پارک‌های جنگلی تبدیل می‌شدند به سفره‌ای از زباله‌های رنگارنگ؛&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">اما الان بیشتر مردم وقتی می‌خواهند بساطشان را جمع کنند آشغال‌هایشان را می‌ریزند در کیسه زباله و می‌گذارند تو سطل آشغال!</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">&nbsp;همین چند وقت پیش بچه‌دار که می‌شدیم پدربزرگ و مادر بزرگ سریع خواب می‌دیدند، یکی آمده تو خوابشان و گفته نام بچه را فلان بگذار و ما هم خوشحال می‌شدیم و می‌گذاشتیم.&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">ولی الان آن نام زیبای ایرانی که دلمان بخواهد را روی بچه‌مان می‌گذاریم!</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">&nbsp;همین چند وقت پیش فکر نمی‌کردیم بتوانیم ملت بافرهنگی باشیم. ولی می‌بینیم که آهسته‌آهسته داریم می‌شویم! و به اصل و سرشت و تمدن خودمان برمی‌گردیم!</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">&nbsp;و اینها همگی از نشانه‌های باسواد شدن اکثریت جامعه است. این یعنی رسیدن به سطح بالای #فرهنگ و شعور رفتاری.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">شاید هنوز خیلی راه مانده تا به‌طور کامل کامل بافرهنگ شویم ولی همینکه آغاز کردیم خیلی خوب است، خیلی خیلی هم خوب است!</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">مرتب نگوییم مردم فلان هستند!&nbsp;</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">&nbsp;مردم ایران یعنی من، یعنی تو!</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">&nbsp;تو مطالعه کن، رفتارهای اجتماعی نامناسبت را اصلاح کن و به من هم یاد بده که همین کار را بکنم، با مهربانی؛ نه با نگاه بالا به پایین و با لحنی که "تو بی‌فرهنگی و من باسواد و متمدن"</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">مطالعه کنیم و به هم کتاب هدیه بدهیم.</font></div><div><font size="2"><br></font></div><div><font size="2">من ازخودم شروع میکنم !...</font></div></div><br> text/html 2018-03-11T12:09:12+01:00 sdibaji.mihanblog.com مصورسازان چارسوق گل شمعدانی http://sdibaji.mihanblog.com/post/748 <div><font size="2">هر آدمی&nbsp;</font></div><div><font size="2">باید در خانه اش ،</font></div><div><font size="2">گل شمعدانی داشته باشد،&nbsp;</font></div><div><font size="2">که هر بار گلهایش خشک می شود و دوباره گل می دهد،&nbsp;</font></div><div><font size="2">یادش بیفتد که روزهای غم هم</font></div><div><font size="2">به پایان می رسند.<br><br></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://persianblog.ir/upload/27928cfa-851a-49fd-bdc6-755e440b1f6a-1236354.jpg" alt=""></div> text/html 2018-03-10T14:17:47+01:00 sdibaji.mihanblog.com مصورسازان چارسوق شادی http://sdibaji.mihanblog.com/post/747 <div><font size="2">سه چیز برای شاد بودن&nbsp;</font></div><div><font size="2">حیاتی است!</font></div><div><font size="2">کاری برای انجام دادن</font></div><div><font size="2">کسی برای دوست داشتن</font></div><div><font size="2">امید به فردای بهتر.<br></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://persianblog.ir/upload/134ddda8-1973-42b9-9e7f-15be9f57421b-7401015.jpg" alt=""></div> text/html 2018-03-07T15:06:49+01:00 sdibaji.mihanblog.com مصورسازان چارسوق قهرمان خودت باش http://sdibaji.mihanblog.com/post/746 <div><font size="2">آخرش باید&nbsp;</font></div><div><font size="2">قهرمان خودت باشی؛&nbsp;</font></div><div><font size="2">چون همه مشغول نجات خودشونن!&nbsp;<br></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://persianblog.ir/upload/d3d8e864-f9bb-4d1a-8d68-cd4270143ed1-8804079.jpeg" alt=""><font size="2"><br></font><br></div> text/html 2018-03-06T05:46:52+01:00 sdibaji.mihanblog.com مصورسازان چارسوق کار تیمی http://sdibaji.mihanblog.com/post/745 <font size="2">با هم بودن «آغاز» ، با هم ماندن «پیشرفت» و با هم كار كردن «موفقیت» است. <br></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://persianblog.ir/upload/1247411a-92cf-436a-bc43-903d492943c4-4755756.jpg" alt=""> text/html 2018-03-04T13:01:57+01:00 sdibaji.mihanblog.com مصورسازان چارسوق کمک کردن http://sdibaji.mihanblog.com/post/744 <font size="3">کمک کردن به یک انسان ممکن است تمام دنیا را تغییر ندهد،<br>&nbsp;اما میتواند دنیا را برای یک انسان تغییر بدهد. <br></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://persianblog.ir/upload/a58d0024-ede2-4c9d-b3c0-28268077eb43-9160323.jpg" alt=""> text/html 2018-02-28T06:30:51+01:00 sdibaji.mihanblog.com مصورسازان چارسوق زندگی http://sdibaji.mihanblog.com/post/743 <div><font size="3">زندگی اون چیزی که فکرش رو می‌کنیم، نیست.<br>زندگی اون چیزیه که ما تصور می‌کنیم باید باشه.&nbsp;</font></div><div><br></div> text/html 2018-02-27T11:10:59+01:00 sdibaji.mihanblog.com مصورسازان چارسوق چگونه یک برند موفق بسازیم؟ http://sdibaji.mihanblog.com/post/742 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://persianblog.ir/upload/01838ad3-2ae7-438c-aaff-6c157fc381b3-2864326.jpg" alt=""> text/html 2018-02-27T11:10:59+01:00 sdibaji.mihanblog.com مصورسازان چارسوق چگونه یک برند موفق بسازیم؟ http://sdibaji.mihanblog.com/post/741 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://persianblog.ir/upload/01838ad3-2ae7-438c-aaff-6c157fc381b3-2864326.jpg" alt=""> text/html 2018-02-26T14:38:40+01:00 sdibaji.mihanblog.com مصورسازان چارسوق عشق http://sdibaji.mihanblog.com/post/740 <div><font size="3">تنها راه انجام کار بزرگ</font></div><div><font size="3">"عشق"</font></div><div><font size="3">به آنچه که شما انجام می‌دهید است!<br></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://persianblog.ir/upload/f59c6f5a-81a2-4d71-bfbf-6a0a8e31f8d8-4676718.jpg" alt=""></div> text/html 2018-02-25T09:44:09+01:00 sdibaji.mihanblog.com مصورسازان چارسوق خودت را گرم کن نه کره زمین را http://sdibaji.mihanblog.com/post/739 <div><font size="3">در دانمارک مردم سالی یک روز درجه شوفاژ و بخاری را کم کرده و<br>&nbsp;به جای آن با پوشیدن لباس‌های بیشتر خود را گرم می‌کنند!</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><font size="3">آنها شعارشان این است:"خودت را گرم کن نه کره زمین را"&nbsp;</font></div> text/html 2018-02-24T14:45:45+01:00 sdibaji.mihanblog.com مصورسازان چارسوق امید http://sdibaji.mihanblog.com/post/738 <font size="3">چون دری بسته شود دروازه ای گشوده می شود!<br></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="https://persianblog.ir/upload/93a9a6cf-0b87-4d92-8706-3f188b98c755-1333907.jpg" alt="">